logo
0

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

A szerződés tárgyát képező, annak teljesítésére szolgáló, személyes adatok kezelője az eladó fél.
A kezelő identifikációs és kapcsolattartási adatai

 

Cég/Név és vezetéknév: ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o.

Székhely/lakóhely: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy

ID: 24823694

ÓN:CZ24823694

Telefon: +420 602 957 602.

E-mail: duzik@ceskyvelkoobchod.cz

Kapcsolattartási cím: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy

 

A személyes adatok feldolgozásának célja, terjedelme és jogalapja
A Vevő fél az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés megkötése céljából annak későbbi teljesítéséért (a megrendelés feldolgozása, az áruk biztosítása és kiszállítása) és az esetleges hibás teljesítésből eredő jogok teljesítéséhez (reklamáció) a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet (GDPR) alapján, személyes adatait kezeli a következő mértékben: név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám és fizetési mód.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja összhangban áll a TK 6 cikke 1 bekezdésének b) pontjával, a szerződés GDPR-teljesítése szerint, mely a vevő félre vonatkozik.
A személyes adatok címzettjeinek/címzettjének kategóriája
Az ügyintéző vállalja, hogy nem adja meg a vevő személyes adatait a következő feldolgozókon kívüli szervezeteknek
1. A vevõ által a megrendelői űrlapon kiválasztott szerzõdõ fuvarozó, a szállítmány kézbesítésének céljából, a szállítmányozók listája elérhetõ itt, mely mellett az alábbi adatokat adja meg: név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám;
2. A Arukereso.hu portál üzemeltetője ügyfél-elégedettségi kérdőívek készítése és küldése céljából, az Ügyfelek által ellenőrzött program keretén belül, melyben webáruházunk is részt vesz. A feldolgozás jogalapja ebben az esetben a TK 6 cikke 1 bekezdésének f) pontja a szerződés GDPR-teljesítése szerint a vagyonkezelő jogos érdeke, amely magában foglalja a vásárló elégedettségének megítélését a kezelőnél tett bevásárlással. A kérdőíveket minden olyan vásárlónak címezték, akik nem utasítottak el üzleti kommunikációt az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény (TK 480/2004 sz.) 7. §-ának 3 bekezdése értelmében. A arukereso.hu portál üzemeltetője jogosult arra, hogy a megadott e-mail címet kizárólag a Arukereso.hu portál feltételeinek megfelelő elégedettségi kérdőív létrehozására és elküldésére használja fel.
Tárolási idő
A személyi adatokat a megbízó a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamának (megrendelés feldolgozás, árukeltesítés és leszállítás), valamint a garanciális időtartamának (az áru átvételétől számított 24 hónap) vagy a nyújtott garancia időtartamának idejére tárolja.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a kezelő köteles megőrizni számviteli dokumentumokat és számviteli nyilvántartásot (számlák) vezetni a Számviteli Törvény (TK 593/1991. sz.) 31 §-a szerint. a számviteli időszak végétől számított öt éven át (azaz, ha 2018-ban vásárol árut, a számlát 2023 végéig meg kell őrizni). A kezelő köteles az adóigazgatási törvény (TK 337/1992 sz.) 47 §-a szerint megőrizni a számlát 3 éven át az adóellenőrzési időszak végétől számítva, melyben a számlával kapcsolatos adókötelezettség valósult meg (vagyis, ha 2018-ban vásárol árut, az adóügyi számlát 2021 végéig meg kell őrizni). A számla a következő személyes adatokat tartalmazza: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mailcím.
ÁFA FIZETŐK RÉSZÉRE:
A vevő azt is tudomásul veszi, hogy a megbízónak a hozzáadottérték-adóról szóló törvény (TK 235/2004. sz.) 35 §-a értelmében köteles megőrizni az adóbevallásokat 10 éven át az adózási időszak végétől, attól az évtől számítva, melyben a bevásárlás megtörtént (azaz ha 2018-ban vásárolta meg az árut, a számlát 2028 végéig meg kell őrizni). A számla a következő személyes adatokat tartalmazza: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mailcím.
A vevő fél jogai a személyes adatok tekintetében
A vevő fél továbbá tudomásul veszi, hogy a GDPR 15-22. cikkelyei értelmében jogosult:
1. a személyes adatokhoz való hozzáférést, amely abból áll, hogy megszerzik az adatkezelőtől az arra vonatkozó személyes adatok megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozták vagy sem, s amennyiben igen, joga van hozzáférést szerezni ezen személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikke által meghatározott információkhoz;
2. az őt érintő pontatlan személyes adatok módosításához, továbbá a feldolgozás céljait figyelembe véve a vevőnek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez, a GDPR 16 cikke alapján;
3. a törléshez („az elfelejtéshez való jog“), mely lényege, hogy a kezelő haladéktalanul törli a vevőre vonatkozó személyes adatokat, azonnali hatállyal az után, hogy azok szükségtelenné válnak az adásvételi szerződés teljesítésének szempontjából, amennyiben nem létezik más, törvényes indok azok további feldolgozására;
4. a személyes adatok feldolgozásának korlátozásaa GDPR 18 cikkében meghatározott esetekben;
5. az adatok hordozhatóságához a GDPR 20 cikke értelmében;
6. kifogással élni a személyes adatok feldolgozásával szemben a GDPR 21 cikke szerint.
Az ügyvezető kérésre tájékoztatja a vevőt a meghozott intézkedésekről, mindenképpen a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kétségek esetén a vevőnek jogában áll a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz fordulni, amely e területen felügyeleti hatóság, és panaszt emelhet annál.