Kezdőlap: / Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

A személyes adatok feldolgozása, amely az adatok alanyainak beleegyezésén, az üzleti üzenetek küldésén és az internetes kereskedő más, a közvetlen marketing  tevékenységének  céljain alapul.

1.          A RENDSZERGAZDA AZONOSSÁGA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1         Az Ön személyes adatainak kezelője a Český velkoobchod s.r.o  kereskedelmi társaság,  székhelye:  Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, azonosító szám: 24823694, a Társaságot a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásba bejegyezték, a C szakasz 177668 szám alatt (a továbbiakban: „rendszergazda”).

1.2         A rendszergazda elérhetőségei a következők: a kézbesítési cím Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, elektronikus postacím:  duzik@ceskyvelkoobchod.cz, telefon +420 602 957 602.

1.3         A rendszergazda nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt

2.           A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS JOGI TÉNYE

2.1.       Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogi indoka az Önnek a rendszergazda számára adott beleegyezése  Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „rendelet”) 6. cikkelye 1. a) bekezdésének értelmében.

3.           A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

3.1.         Az Ön személyes adatai feldolgozásának a célja az üzleti üzenetek küldése és a rendszergazda más marketing tevékenységeinek végrehajtása az Ön személyével szemben.

3.2.        Az rendszergazdának nincs automatikus, egyéni döntése a rendelet 22. cikkelye értelmében.

4.           A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1.        Az az időtartam, ameddig személyes adatait a rendszergazda tárolja, 3 év, de legtovább addig,  amíg Ön a személyes adatainak  feldolgozásához való hozzájárulását (ebből a célból) vissza nem  vonja.

5.           A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI ÁTVEVŐI

5.1.        Az Ön személyes adatainak  további átvevői azok, akik marketingszolgáltatást nyújtanak a rendszergazda számára

5.2.        A rendszergazdának nem áll szándékában kiadni az Ön személyes adatait harmadik országnak (az EÚ-n kívüli országnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6.          AZ ADATOK ALANYÁNAK JOGAI

6.1.        A rendeletben rögzített feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy a rendszergazdától hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, joga van a személyes adatok javításához vagy törléséhez, illetve azok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás emeléséhez  és a személyes adatok hordozhatóságához.

.

6.2.         Önnek bármikor jogában áll visszavonni a rendszergazdának adott hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához. Ez azonban nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához az alábbiak szerint: E-mailben lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

6.3.        Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozásával megsértették vagy megsértik a rendeletet, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4.        Ön nem köteles a személyes adatait kiszolgáltatni. Személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is olyan követelmény, amelyre a szerződéskötéshez szükség van.

Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a közvetlen marketing céljára, beleértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás a közvetlen marketingre vonatkozik. Ha Ön a személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozását kifogásolja, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem fogják erre a célra feldolgozni.

Miért pont nálunk

Ajándékok

Egyes tükörreflexes fényképezőgépekhez és objektívekhez ajándékot adunk.

Átvevőhelyek

A megrendelt terméket több mint 50 átvevőhelyen személyesen is átveheti.

Raktárkészlet

Hatalmas raktárkészletünknek köszönhetően termékeink 98%-a azonnal rendelkezésre áll.

Ingyenes szállítás

Kiemelt termékeink vásárlása esetén INGYENES szállítást biztosítunk.