ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Kezdőlap: / INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

A személyes adatok feldolgozása, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek az internetes kereskedő részéről, vagy az internetes kereskedőnek a szerződés megkötése előtti intézkedéseinek végrehajtásához szükségesek.


1.          A RENDSZERGAZDA AZONOSSÁGA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1         Az Ön személyes adatainak kezelője a Český Velkoobchod s,r.o kereskedelmi társaság,  székhelye:  Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, azonosító szám: 24823694, a Társaságot a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásba bejegyezték, a C szakasz 177668 szám alatt (a továbbiakban: „rendszergazda”).

1.2         A rendszergazda elérhetőségei a következők: a kézbesítési cím Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, elektronikus postacím:  duzik@ceskyvelkoobchod.cz, telefon +420 602 957 602.

1.3         A rendszergazda nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt

2.           A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS JOGI TÉNYE

2.1.         Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogi oka, hogy az ilyen feldolgozás szükséges az Ön és a rendszergazda közötti szerződés teljesítéséhez vagy a rendszergazdának az ilyen szerződés megkötése előtti intézkedéseinek végrehajtásához Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „rendelet”) 6. cikkelye 1. a) bekezdésének értelmében. 


3.           A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

3.1.        Az Ön személyes adatai feldolgozásának célja az Ön és a rendszergazda közötti szerződés megkötése, vagy a rendszergazda intézkedéseinek  végrehajtása az ilyen szerződés megkötése előtt.

3.2.        Az rendszergazdának nincs automatikus, egyéni döntése a rendelet 22. cikkelye értelmében.

4.           A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

.4.1.        Az Ön személyes adatait a szerződés jogainak és kötelezettségeinek időtartama alatt, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti archiváláshoz szükséges időtartam alatt, de legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt időtartam alatt dolgozzák fel.

5.           A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI ÁTVEVŐI


5.1.       Az Ön személyes adatai további átvevői a szállítási társaságok és más személyek, akik az áruszállításban vagy az vásárlási szerződés alapján történő kifizetések végrehajtásában részt vesznek. A személyes adatainak átvevői a fuvarozók szerepében lesznek (Cseh Posta vagy DPD vagy PPL vagy a Csomagküldő vagy). Kiraktározó szerepében a Mail Step Rt.

5.2.        A rendszergazdának nem áll szándékában kiadni az Ön személyes adatait harmadik országnak (az EÚ-n kívüli országnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6.          AZ ADATOK ALANYÁNAK JOGAI

6.1.        A rendeletben rögzített feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy a rendszergazdától hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, joga van a személyes adatok javításához vagy törléséhez, illetve azok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás emeléséhez  és a személyes adatok hordozhatóságához.

6.2.        Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozásával megsértették vagy megsértik a rendeletet, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.3.        Ön nem köteles a személyes adatait megadni.  Személyes adatainak megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, és anélkül, hogy Ön a  személyes adatait megadná, nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak a rendszergazda általi teljesítése.

Miért pont nálunk

Ajándékok

Egyes tükörreflexes fényképezőgépekhez és objektívekhez ajándékot adunk.

Átvevőhelyek

A megrendelt terméket több mint 50 átvevőhelyen személyesen is átveheti.

Raktárkészlet

Hatalmas raktárkészletünknek köszönhetően termékeink 98%-a azonnal rendelkezésre áll.

Ingyenes szállítás

Kiemelt termékeink vásárlása esetén INGYENES szállítást biztosítunk.